logo                         Logo SAD

Inleiding
Talentum is onderdeel van Stichting Schooladviesdienst Wassenaar (hierna: SAD). Talentum richt zich op brede talentontwikkeling van kinderen en organiseert allerlei binnenschoolse en buitenschoolse sportieve, creatieve, culturele en educatieve activiteiten voor kinderen. Omdat Talentum een eigen website en logo heeft en het voor ouders niet altijd duidelijk is dat Talentum onderdeel uitmaakt van de SAD, heeft de SAD ervoor gekozen om een apart Talentum-deel van haar privacystatement op de website van Talentum te plaatsen. Dit Talentum-deel maakt echter gewoon onderdeel uit van het privacystatement van de SAD en is bedoeld voor ouders van kinderen die deelnemen aan Talentumactiviteiten. De SAD is verwerkingsverantwoordelijk voor de persoonsgegevens die in het kader van Talentum worden verwerkt. De contactgegevens van de SAD vindt u onderaan dit document.
Klik hier voor het overige deel van het privacystatement op de website van de SAD.

Om welke persoonsgegevens het gaat
Wij verwerken persoonsgegevens van u en uw kind, als u uw kind aanmeldt voor één van de activiteiten die Talentum organiseert. Op de website maakt u eerst een eigen profiel aan voordat u uw kind kunt aanmelden voor een activiteit. Wij verwerken daarmee uw NAW-gegevens. Verder verwerken wij de naam van uw kind op de inschrijflijsten voor de verschillende activiteiten. Ook verwerken wij de naam van uw kind op de presentielijsten bij de verschillende activiteiten. Tot slot verwerken wij bij gegeven toestemming fotomateriaal van deelnemers aan de Talentum-activiteiten op de website en in een activiteitenboekje.

Waarom wij deze persoongsgegevens verwerken
De NAW-gegevens die u invult bij het aanmaken van uw ouderaccount verwerken wij om makkelijk contact met u te kunnen hebben, bijvoorbeeld als een activiteit wegens ziekte/uitval niet doorgaat. En om de betalingen/administratie bij te houden. De namen van uw kinderen verwerken wij voor administratieve en organisatorische doeleinden. Fotomateriaal gebruiken wij om op de website en/of in ons activiteitenboekje een impressie te geven van de activiteiten van Talentum. Zie verder kopje “uw rechten”.

Wat wij met deze persoonsgegevens doen
Uw contactgegevens, de inschrijflijsten en het fotomateriaal wordt in de backoffice van de website bewaard. De presentielijsten worden nu nog op papier bewaard.

Op welke rechtsgrond wij deze persoonsgegevens verwerken
Uw NAW-gegevens en de naam van uw kind verwerken wij op de rechtsgrond van uitvoeren van een overeenkomst. Het fotomateriaal verwerken wij alleen op de website en/of in ons activiteitenboekje als u ons daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven.

Met wie wij deze persoonsgegevens uitwisselen
Wij wisselen deze persoonsgegevens niet met derden.

Hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren
De presentielijsten bewaren wij tot het einde van het kalenderjaar nadat de activiteiten zijn afgelopen. De inschrijflijsten op de website bewaren wij 2 jaar na afloop van de activiteit. Voor de ouderaccount op de website geldt dat als u 2 jaar niet hebt ingelogd, wij u benaderen met de vraag of u het account wilt wissen.

Uw rechten
Onder de AVG heeft u (als ouder van een kind tot 16 jaar) verschillende rechten gekregen.
Zo mag u altijd een verzoek indienen om inzage te krijgen in de NAW-gegevens die wij van uw kind en/of u verwerken. Ook kunt u een verzoek indienen om de NAW-gegevens die wij verwerken aan te laten passen, te beperken, of helemaal te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om de NAW-gegevens digitaal te ontvangen. Voor de verwerking van fotomateriaal, waarvoor u toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Het intrekken van de toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voordat u de toestemming introk.

Als u het niet eens bent met hoe wij omgaan met de gegevens van uw kind, dan kunt u de SAD/Talentum altijd om opheldering vragen. Biedt dit geen soelaas, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Schooladviesdienst Wassenaar

bezoekadres:
Raadhuislaan 22
2242 CP Wassenaar

postadres:
Postbus 26
2240 AA Wassenaar
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoek op de website

Ga naar boven

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken voor onze bezoekers en uw instellingen en voorkeuren te onthouden.